Den här sidan använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vi sköter fasadbytet från planering till utförande

NSFasad arbetar främst med att byta ut enstegsfasader mot tvåstegsventilerade putssystem med luftspalt. Vid ett fasadbyte väderskyddar vi fastigheten innan vi river bort den gamla fasaden. Arbetet innebär att vi plockar bort puts, isolering och gips ner till stommen. Vid skador på stommen kan även delar av den behöva bytas ut. Vi är verksamma i hela Skåne.

Den tvåstegsventilerade fasaden innebär att isolering, vindpapp och gips (eller annan klimatskiva) sätts upp. Därefter sätts en ventilerad regel med öppning upptill och nedtill för att fasaden ska få en luftspalt som ventilerar bort eventuell fukt som trängt in. Slutligen monteras en putsskiva som putsas. Den tvåstegsventilerade fasaden är en kostnadseffektiv lösning som fungerar väl ur både fukt och brandsynpunkt. När arbetet är slutfört ser fasaden ut som tidigare.

Snickeri, mURNIng och puts

Våra tjänster innebär även snickeriarbete samt jobb inom murning och puts. Vi har lång erfarenhet av putsning i olika miljöer och på olika underlag. Om du känner dig osäker och vill rådfråga hjälper vi dig gärna.

När det gäller putsarbeten kan det handla om enbart lagningar eller mer omfattande omputsningar.

Vid arbeten som kräver installationer eller arbete inom el, vvs och plåt anlitar vi hantverkare som vi har samarbete med och känner stort förtroende för.