Den här sidan använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Fuktskada enstegstätad fasad

En enstegstätad fasad leder förr eller senare till fuktskador, mögel och röta på fastigheten. Mögel kan leda till hälsoproblem och röta kan orsaka stora skador på husets konstruktion. Vid ett fasadbyte plockas allt fuktskadat material bort och byts ut.

Önskar ni kontaktuppgifter till våra referenser så vänligen kontakta oss.